Att tala med tecken

Att tala med tecken

Det finns många barn, unga och vuxna som har sådana hinder i sin förmåga att uppfatta eller bilda tal, att det talade språket fungerar dåligt. Ett sätt att lindra effekterna av dessa hinder är att erbjuda alternativ eller komplement till talet.

Tecken som alternativ kommunikation, TAKK är det mest använda alternativa kommunikationssättet. TAKK är en metod, inte ett eget språk. TAKK används tillsammans med talat språk. Ibland pratar man också om tecken som stöd.

Tecknen hämtas från svenskt teckenspråk, men inga nya eller omformade tecken finns med och heller inga böjningsändelser. Oftast tecknas enbart de betydelsebärande orden i en mening. I mina böcker kan du själv välja om du vill teckna alla eller bara några tecken.

Att använda tecken som stöd till det talade språket är självklart inom de flesta särskolor idag. Det har också visat sig att det finns fler grupper som har nytta av tecken. På internt finns flera intressanta uppsatser och rapporter om hur tecken som stöd används till alla barn i förskoleverksamheter. En spännande rapport heter ”Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet”.

Läs gärna mer om tecken i böcker av författaren och logopeden Boel Heister Trygg.

Mer om tecken som alternativ kommunikation kan du även läsa på Specialpedagogiska skolmyndigheten hemsidan. Där hittar du också många intressanta länkar.

böcker med tecken som stöd

Såhär ser böckerna ut inuti.