Att tala med tecken

Föredrag

Jag har sedan Älskade barn, särskilda barn-boken kom 2002 föreläst kring boken. Min egen familjs och fyra andra familjers erfarenheter av att bli föräldrar till ett annorlunda barn är utgångspunkten.

Föreläsningarna anpassas efter behov. Föräldrar, omsorgspersonal, studenter på gymnasie- och universitetsnivå, handläggare på kommuner och försäkringskassor har varit några av mina målgrupper.

Med åren har jag också kommit att prata en hel del kring böcker med tecken som stöd och hur de kan användas för att stimulera språkutveckling. Tillsammans med min dotter Johanna har jag också hållit föredrag om hur det är att ha ett syskon med funktionshinder.

Vidare har jag hållit kurser inom flera handikapporganisationer. Kurserna har innehållit moment som till exempel; hur når man ut med sitt budskap i media, hur ”hanterar” man en journalist och hur skriver man en insändare.

Eftersom jag i mitt arbete som journalist ofta skriver om just omsorgsfrågor är jag väl uppdaterar i aktuella frågor kring funktionsnedsättningar.

Utifrån mitt arbete med en C-uppsats: ”Information som lindring eller hot Informationssituationen för föräldrar med funktionshindrade barn ” (2008), har jag också en god överblick över aktuell forskning som rör barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar.

Vid förfrågan om föreläsningar använd kontaktformuläret.

Jag och Karin

Min dotter Karin och jag.

Johanna och Karin

Storasyster Johanna med Karin.