Att tala med tecken

Om mig

Så mycket i livet ställs på sin spets när man får ett annorlunda barn. Livet blir inte riktigt som man tänkt. Med åren har jag lärt mig att det blir bra ändå, fast man inte kunde föreställa sig det.

Tillsammans med min man Nils har vi två barn, Johanna och Karin. Boken Älskade barn, särskilda barn, handlar bland annat om Karin. Karin har en måttlig utvecklingsstörning, rörelsehinder och drag av autism.

När Karin var liten insåg jag plötsligt att det inte fanns några böcker för barn som hon. På så vis kom böckerna med tecken som stöd till. Utan Göran Billeson och hans fantastiska bilder hade aldrig böckerna blivit så populära. Produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten har också varit en förutsättning för böckernas tillkomst.

Jag har arbetat som journalist i 25 år. Sedan början av 90-talet är jag verksam på Östgöta Correspondenten i Linköping. Som journalist och författare har jag haft förmånen att få lyfta fram utsatta människors berättelser och på så vis synliggöra behov och möjligheter. För närvarande arbetar jag med att utveckla arbetsmetoder för vuxna personer med Aspergers syndrom. Arbetet sker i samarbete med Linköpings kommun och Linköpings Universitet.

Annika Rehn

Foto: Åke Karlsson