OM MIG

Så mycket i livet ställs på sin spets när man får ett annorlunda barn. Livet blir inte riktigt som man tänkt. Med åren har jag lärt mig att det oftast blir bra ändå, fast man inte kan föreställa sig hur det är möjligt.

Min dotter Karin har en svår, på gränsen till grav, intellektuell funktionsnedsättning, autism nivå 3 och ataxi. De första omtumlande åren resulterade i boken Älskade barn, särskilda barn.

När Karin var liten insåg jag att det inte fanns böcker som fungerade för henne. Jag började därför göra egna böcker med tecken som stöd till henne. Jag fick så småningom kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten som hjälp mig att trycka de första Ebba-böckerna.

Sedan dess har jag samarbetat med Hatten förlag och med Bona Signum för att göra fler böcker som är anpassade för personer med intellektuella funktionsnedsättning.

Karin och hennes kompisar är förstås mina stora inspiratörer. Men också alla fantastiska personer som jag möter i mitt arbete som vuxenpedagog inom daglig verksamhet i Linköpings kommun.

Annika Rehn
Fotograf Ebba Nordqvist

Tidigare har jag arbetat som journalist i 25 år. Större delen av tiden var jag verksam på Östgöta Correspondenten. Som journalist hade jag förmånen att kunna lyfta fram utsatta människors berättelser och på så vis synliggöra behov och möjligheter. Att nu vara en del i arbetet med att skapa meningsfulla dagar och sammanhang bland personer funktionsnedsättningar känns som en naturlig fortsättning i mitt yrkesliv.

Jodå, jag har lite utbildningar och annat i bakfickan även om nog Livet självt varit min stora läromästare.
Kulturvetarlinjen fil kand, Linköpings universitet.
Biblioteks -och informationsvetenskap, fil mag (C-uppsats ”Information som lindring eller hot Informationssituationen för föräldrar med funktionshindrade barn) Högskolan Borås.
Licenced Trainer Talking Mats, Sterling University.
FoU Rapport: Livsberättelser som metod för att utveckla daglig verksamhet. En studie om brukarinflytande och nya målgrupper i daglig verksamhet.